Home » Lični trener

Lični trener

Miha bodytec uređaj je konzola večine laptopa koja generiše električne impulse, koji po prirodi i jačini odgovaraju uobičajenim terapijskim strujama, potpuno su neškodljivi i bezopasni za ljudski organizam.
Upotreba tzv. terapijskih struja zasniva se na prirodnom svojstvu mišića da provode upravo električne impulse, koje mozak upućuje kroz nervni sistem ka mišićima, kako bi njima upravljao i pokretao ih u skladu sa našim potrebama i željama.
Sama konzola je konstrusana tako da obezbeđuje jednostavan, jasan i intuitivan pregled i kontrolu svih funkcija.

Taj prirodni princip koristi miha bodytec – preko nekoliko kablova prenose se električni impulsi do specijalno dizajnirane opreme – prsluka i kaiševa – koji te impulse provode i usmeravaju na sve mišićne grupe od glave do pete.

Lična oprema vežbača sastoji se iz trikoa, provodnih prsluka za torzo i provodnih kaiševa za ruke, noge i zadnjicu, i kompletno je izrađena od antibakterijskih materijala najnovije generacije.
Triko za vežbanje omogućava potpunu udobnost i komfor vežbača tokom treninga.

© Forma Vitale